V Pardubicích proběhla bezvýkopová sanace kanalizačního potrubí

Datum: 17. 12. 2020
Kategorie: Novinky

V předcházejících dnech probíhala v Pardubicích bezvýkopová sanace kanalizačního potrubí.


Jednalo se o lokalitu ulic Studánecká, Spořilov a Pospíšilovo náměstí. Projektová dokumentace byla zpracována naší společností v květnu 2020 pod názvem „Pardubice, ul. Studánecká, Spořilov a Pospíšilovo nám. – kanalizace – bezvýkopová oprava“. Zahrnovala celkem 616 m sanace potrubí stávající jednotné kanalizace. Dimenze kanalizačních stok zde byla DN 600 až DN 900/1400. Součástí návrhu sanace byla i oprava kanalizačních šachet. Sanace byla prováděna firmou ZEPRIS s. r. o., kdy byl do jednotlivých úseků kanalizace vtahován rukávec, který byl následně uvnitř potrubí roztahován a vytvrzován UV zářením.

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: ZEPRIS s. r. o.
Investor stavby: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s.
Termín zahájení stavby: 11/2020
Termín dokončení stavby: 12/2020

1. přepravní box s kanalizačním rukávcem 1. přepravní box s kanalizačním rukávcem POVOLEN DOWNLOAD
2. skládání rukávce před vtahováním 2. skládání rukávce před vtahováním POVOLEN DOWNLOAD
3. vtahování složeného rukávce do kanalizační šachty 3. vtahování složeného rukávce do kanalizační šachty POVOLEN DOWNLOAD