V Podmoklanech probíhá rekonstrukce vodovodního potrubí od Maturových pramenů

Datum: 18. 5. 2020
Kategorie: Novinky

Kompletní rekonstrukce vodovodního potrubí od Maturových pramenů až po Štolu I. v Podmoklanech obsahuje celkem cca 497 m vodovodního potrubí, jeden kalosvod, automatický vzdušník a úpravy na třech jímacích šachtách a jejich gravitačních odtocích.


V rámci akce bylo již pokáceno celkem 12 vzrostlých stromů a odstraněno cca 125 m2 náletových dřevin.

V současné době již proběhlo i křížení silnice III/34416, kde je potrubí uloženo v plastové chráničce, která byla ukládána pomocí protlaku.

Firma Multiaqua zajišťovala na tuto akci projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: PRETOL, s.r.o.
Investor stavby: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Termín dokončení stavby: do 30. 10. 2020

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD