V Rokytňanech byla dokončena výstavba vodovodu

Datum: 12. 8. 2020
Kategorie: Novinky

Místo stavby se nachází v okolí obce Rokytňany a Osenice (okres Jičín, Královéhradecký kraj).


Projekt řeší nový vodovod pro obec Rokytňany a s ním související objekt automatické tlakové stanice s akumulací 2x25 m3.

Postupně jsme zde připravovali projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení, prováděcí dokumentaci a navazující dokumentaci vodovodních přípojek k nemovitostem.

Celková délka vodovodních řadů je 3660,8 m.
Na nový vodovod je napojeno 101 nemovitostí – cca 230 obyvatel.

nová ATS nová ATS POVOLEN DOWNLOAD