V Trutnově se bude opravovat koryto řeky Úpy

Datum: 19. 11. 2020
Kategorie: Novinky

V letošním roce Povodí Labe, státní podnik, provedlo výběr zhotovitele na akci „Úpa, Trutnov, oprava LB“, kterou naše společnost projektovala v roce 2017. Akce se skládá ze 2 opravných akcí.


V rámci realizace akce "Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 – 49,505" je navržena oprava opevnění mezi Novým mostem v ř. km 49,250 a opraveným opevněním v ř. km 49,505 na levém břehu. Bude vybudována betonová zídka obložená řádkovým zdivem délky 262 m, šířky 0,8 m a výšky 1,0 – 1,5 m. Nad zídkou bude svah opevněn kamennou dlažbou do betonového, nebo pouze do štěrkopískového lože. Budou pokáceny 2 stromy a odstraněno 153 m2 křovin.

V rámci realizace akce "Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050" bude vybudována betonová zídka obložená řádkovým zdivem délky 192 m, šířky 0,8 m a výšky 1,0 m. Nad zídkou bude svah opevněn kamennou dlažbou do betonového, nebo pouze do štěrkopískového lože. Svahová délka bude 5,5 m. Bude pokáceno 137 ks stromů a odstraněno 570 m2 křovin. Součástí je i náhradní výsadba břehového porostu a 5-ti letá následná péče o vysazené dřeviny.

Zakázku bude realizovat společnost LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. z Pardubic za nabídkovou cenu 12,9 milionu Kč bez DPH. V letošním roce bude provedeno pravděpodobně pouze kácení porostů a hlavní stavební práce se naplno rozjedou až v roce 2021.

1_C1_PREHLEDNA_SITUACE 1_C1_PREHLEDNA_SITUACE POVOLEN DOWNLOAD
2_C1_PREHLEDNA_SITUACE 2_C1_PREHLEDNA_SITUACE POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD