V Zaječicích byla dokončena stavba splaškové kanalizace

Datum: 23. 10. 2020
Kategorie: Novinky

Firmy INSTAV Hlinsko a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. dokončily práce na stavbě splaškové kanalizace v Zaječicích.


V současné době je zažádáno o kolaudační rozhodnutí a do konce listopadu 2020 by měla být kanalizace zprovozněna. V rámci akce bylo postaveno celkem cca 6 400 m hlavních gravitačních stok, dále šest čerpacích stanic s výtlaky o celkové délce 5 400 m a také 297 ks kanalizačních přípojek o celkové délce cca 2 600 m.

Firma Multiaqua zajistila projektovou dokumentaci pro provádění stavby a inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla. Zároveň zajistila projektovou dokumentaci pro územní řízení na všechny kanalizační přípojky, jejichž části po veřejných pozemcích jsou součástí této stavby.

Zároveň firma Multiaqua zpracovala projekt na dostavbu splaškové kanalizace v lokalitě Vinice a v současné době pracuje na dostavbě splaškové kanalizace v lokalitě Na Kopci. Realizace těchto staveb bude závislá na získání finančních prostředků z dotačních programů. Předpoklad výstavby je v letech 2021 – 2022.

erpací stanice ČS1 erpací stanice ČS1 POVOLEN DOWNLOAD