V Zaječicích již staví splaškovou kanalizaci

Datum: 21. 5. 2019
Kategorie: Novinky

Dne 15.4.2019 obec Zaječice předala firmám INSTAV Hlinsko a.s. a Chládek a Tintěra Pardubice a.s. staveniště akce „Zaječice – splašková kanalizace“ a začaly tak práce na zhotovení gravitační splaškové kanalizace v celé obci.


V současné době je pokládána gravitační kanalizace v intravilánu obce v silnici III/35820 (stoka G) a také v místních asfaltových komunikacích po pravé straně silnice II/358 při příjezdu od Orle (stoky A2-3-1, A2-3-2 a A2-3-3). Osazena je již čerpací stanice ČS6 u základní školy.

V rámci akce bude postaveno celkem cca 6 400 m hlavních gravitačních řadů, dále šest čerpacích stanic s výtlaky o celkové délce 5 400 m a také 297 ks kanalizačních přípojek o celkové délce cca 2 600 m.

Firma Multiaqua zajistila projektovou dokumentaci pro provádění stavby a inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla. Zároveň zajistila projektovou dokumentaci pro územní řízení na všechny kanalizační přípojky, jejichž části po veřejných pozemcích jsou součástí této stavby.