V Zaječicích začne výstavba splaškové kanalizace

Datum: 18. 2. 2019
Kategorie: Novinky

Dne 1.4.2019 začne výstavba nové splaškové kanalizace v obci Zaječice v okrese Chrudim.


Splašková kanalizace je navržena jako gravitační s tím, že splašky budou sváděny do celkem šesti čerpacích stanic, ze kterých budou pomocí výtlaků čerpány do výše položených gravitačních stok. Z čerpací stanice ČS1 v centru obce pak budou veškeré splašky čerpány do obce Orel, jejíž stoková síť je napojena na centrální ČOV Chrudim.

V rámci akce bude postaveno celkem cca 6 400 m hlavních gravitačních řadů, dále šest čerpacích stanic s výtlaky o celkové délce 5 400 m a také 297 ks kanalizačních přípojek o celkové délce cca 2 600 m.

Firma Multiaqua zajistila projektovou dokumentaci pro provádění stavby a inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla. Zároveň zajistila projektovou dokumentaci pro územní řízení na všechny kanalizační přípojky, jejichž části po veřejných pozemcích jsou součástí této stavby.

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: INSTAV Hlinsko a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Investor stavby: Obec Zaječice
Termín zahájení stavby: duben 2019
Termín dokončení stavby: podzim 2020
Celkové náklady stavby: 108,93 mil. Kč bez DPH