Výstavba ČOV a splaškové kanalizace ve Vrbatově Kostelci je před dokončením

Datum: 14. 6. 2021
Kategorie: Novinky

Ve Vrbatově Kostelci se blíží ke konci výstavba splaškové kanalizace a ČOV dle našeho návrhu.


Postupně jsme připravovali projektovou dokumentaci k územnímu řízení, stavebnímu povolení a prováděcí dokumentaci na splaškovou kanalizaci a ČOV. V současnosti je stavba před dokončením a budeme připravovat dokumentaci skutečného provedení stavby, na kterou bude navazovat kolaudace kanalizačních řadů a uvedení ČOV do zkušebního provozu.

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: Sdružení Stavoka Kosice – PP-GROUP.cz
Investor stavby: Obec Vrbatův Kostelec
Termín zahájení stavby: 1. 4. 2020
Termín dokončení stavby: 30. 9. 2021

OV Vrbatův Kostelec OV Vrbatův Kostelec POVOLEN DOWNLOAD
OV Vrbatův Kostelec OV Vrbatův Kostelec POVOLEN DOWNLOAD
OV Vrbatův Kostelec - aktivace OV Vrbatův Kostelec - aktivace POVOLEN DOWNLOAD