Výstavba ČOV a splaškové kanalizace ve Vrbatově Kostelci je v plném proudu

Datum: 30. 6. 2020
Kategorie: Novinky

Ve Vrbatově Kostelci probíhá výstavba splaškové kanalizace a ČOV dle našeho návrhu.


Postupně jsme připravovali projektovou dokumentaci k územnímu řízení, stavebnímu povolení a prováděcí dokumentaci na splaškovou kanalizaci a ČOV. Návazně též dokumentaci splaškových kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem. V současné době probíhají práce na ukládání řadů splaškové kanalizace po obci a příprava na betonáž podzemních nádrží ČOV.

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: Sdružení Stavoka Kosice – PP-GROUP.cz
Investor stavby: Obec Vrbatův Kostelec
Termín zahájení stavby: 1.4.2020
Termín dokončení stavby: 30.9.2021

 

informační_cedule informační_cedule POVOLEN DOWNLOAD
příprava pro betonáž ČOV příprava pro betonáž ČOV POVOLEN DOWNLOAD
výstavba kanalizace výstavba kanalizace POVOLEN DOWNLOAD