Výstavba dešťové kanalizace v obce Černá u Bohdanče – průtah komunikace III/322 25

Datum: 24. 4. 2019
Kategorie: Novinky

Probíhá výstavba dešťové kanalizace navržené v rámci akce „Rekonstrukce silnice III/322 25 Černá u Bohdanče 1. etapa SO Dešťová kanalizace“.


V rámci této akce bylo naší společností v roce 2018 navrženo celkem 1005 m dešťové kanalizace DN250 až DN500 a výústní objekt do Černské strouhy. Investorem stavby je SÚS Pardubického kraje, stavba bude odvádět dešťové vody z komunikace II/322 25 v místě průtahu obcí Černá u Bohdanče.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD