Výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV v obci Kočí

Datum: 08. 3. 2022
Kategorie: Novinky

V obci Kočí probíhá výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Naše společnost připravovala na tuto akci projektové dokumentace všech stupňů, včetně návrhu nových splaškových kanalizačních přípojek.


V rámci této akce byla navržena nová ČOV pro 1000 EO a dále pak cca 5 km řadů splaškové kanalizace a cca 5 km splaškových kanalizačních přípojek.

V současné době jsou na ČOV provedeny monolitické ŽB podzemní nádrže a připravuje se výstavba nadzemní části objektu ČOV.  

Práce na splaškové kanalizaci probíhají prozatím v místních komunikacích.

ČOV Kočí ČOV Kočí POVOLEN DOWNLOAD