Výstavba splaškové kanalizace v Mrákotíně byla zahájena

Datum: 25. 9. 2020
Kategorie: Novinky

V Mrákotíně byla zahájena výstavba nové splaškové kanalizace.


Po výstavbě bude tato kanalizace odvádět splaškové odpadní vody do nedávno vystavěné splaškové kanalizace v Prosetíně ukončené centrální čistírnou odpadních vod. Pro návrh kanalizace v Mrákotíně jsme připravovali dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby. Dále jsme zajišťovali související stavbu splaškových kanalizačních přípojek a dokumentaci dostavby splaškové kanalizace.

V současné době započala výstavba splaškové kanalizace nad Prosetínem a postupuje přes zemědělské pozemky k obci Mrákotín. Vystavěno bude v rámci této akce celkem cca 3,2 km nové splaškové kanalizace. Převážná část rozsahu kanalizace bude realizována s přispěním dotačního fondu MZe.

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: Společnost „Mrákotín – RI-STAV a MBM“
Investor stavby: Obec Mrákotín
Termín zahájení stavby: 08/2020

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD