Začala obnova koryta Rané ve Žďárci u Skutče

Datum: 29. 10. 2019
Kategorie: Novinky

Ve Žďárci u Skutče začala oprava koryta vodního toku Raná v ř. km 0,000 – 0,342 dle projektové dokumentace naší firmy.


V rámci stavby bude kompletně opravena dlažba u místní školy a také u č.p. 19 v celkové délce cca 63 m. Dále budou odstraněny nánosy z koryta toku v daném úseku, budou kompletně opraveny kamenné patky svahového opevnění v úseku ř. km 0,000 – 0,256. Dále bude přespárováno cca 1020 m2 kamenné dlažby a kamenných opěrných zdí. Opraveno bude i celkem 9 stupňů ve dně koryta.

V současné době je již hotová kompletní oprava dlažby na levém svahu toku u školy a probíhá přespárování stávajícího opevnění. Zároveň již došlo k odstranění dřevin a hustého porostu z koryta toku.

Firma Multiaqua zajišťovala na tuto akci projektovou dokumentaci jednostupňovou (pro ohlášení stavby a pro provádění stavby).

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: VEKTRA, spol. s r.o.
Investor stavby: Povodí Labe, státní podnik
Termín zahájení stavby: červenec 2019
Termín dokončení stavby: do 30.11. 2019
Celkové náklady stavby: 2,91 mil. Kč bez DPH

dlažba u školy nový stav dlažba u školy nový stav POVOLEN DOWNLOAD
dlažba u školy původní dlažba u školy původní POVOLEN DOWNLOAD
horní část zájmového úseku nový stav horní část zájmového úseku nový stav POVOLEN DOWNLOAD
horní část zájmového úseku původní horní část zájmového úseku původní POVOLEN DOWNLOAD
pohled na stupeň ve dně nový stav pohled na stupeň ve dně nový stav POVOLEN DOWNLOAD
pohled na stupeň ve dně původní pohled na stupeň ve dně původní POVOLEN DOWNLOAD