Začíná se stavět vodovod v Rokytňanech

Datum: 10. 6. 2019
Kategorie: Novinky

V Rokytňanech se na základě projektové dokumentace firmy Multiaqua začíná stavět vodovod.


V rámci akce „Vodovod Rokytňany“ bude celkem postaveno 3550 m vodovodních řadů, včetně jedné automatické tlakové stanice (ATS), která bude zajišťovat dostatečný tlak vody v celém vodovodu obce Rokytňany. ATS je navržena s akumulací, která bude rozdělena do dvou podzemních nádrží – každá o objemu 25 m3.

Na hlavní řady bude napojeno celkem 96 vodovodní přípojek navržených v rámci akce „Vodovod Rokytňany – vodovodní přípojky“.

Firma Multiaqua zajistila projektovou dokumentaci pro územní řízení na vodovodní přípojky („Vodovod Rokytňany – vodovodní přípojky“), zároveň zajistila projektovou dokumentaci pro územní i stavební řízení na hlavní vodovodní řady v obci („Vodovod Rokytňany“).

Informační údaje stavby:

Zhotovitel stavby: Stavoka Kosice, a.s.
Investor stavby: Obec Rokytňany
Termín zahájení stavby: červen 2019
Celkové náklady stavby: 19,44 mil. Kč bez DPH