Zkapacitnění vodovodu Čistá v Krkonoších

Datum: 25. 1. 2021
Kategorie: Novinky

V současné době dokončujeme projekční práce na zkapacitnění vodovodního řadu v Čisté v Krkonoších.


Projektová dokumentace navazuje na rekonstrukci komunikace II/297 v Čisté v Krkonoších, ve které je z převážné části vodovod uložen. Celkem zde bude zkapacitněno cca 3 km vodovodu. Současně dojde k přepojení stávajících vodovodních přípojek.