Revitalizace pravostranného přítoku Vižňovského potoka

V polovině ledna 2024 byly zahájeny práce na akci „RVT PP Vižňovského potoka, ř. km 0,340 – 1,817“. Akci pro Lesy České republiky, s.p. bude realizovat společnost Popr spol. s r.o. z Hradce Králové. Jednostupňový projekt na revitalizaci hlavního odvodňovacího zařízení projektovala společnost Multiaqua s.r.o. v květnu 2022. Současné napřímené a žlabovkami opevněné koryto bude nahrazeno novým, mělčím korytem […]

Práce na projektu pro společné povolení stavby „Splašková kanalizace Dubová“

V současné době naše společnost dokončuje práce na projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „Splašková kanalizace Dubová“. Jedná se o odkanalizování místní části Dubová, která jsou součástí obce Miřetice. V této místní části žije cca 70 obyvatel. Celkem je zde navrženo cca 850 m gravitační splaškové kanalizace, 610 m kanalizačního výtlaku, 90 m tlakové kanalizace a 1 čerpací stanice odpadních vod. Splaškové vody […]