DOKUMENTY

Společnosti holdingu se při své činnosti řídí mimo platných právních předpisů taktéž vnitřními pravidly vydanými v souladu s těmito právními předpisy. Zde bychom vás chtěli seznámit s těmi nejpodstatnějšími z nich, a to s Etickým kodexem holdingu, Všeobecnými obchodními podmínkami a Pravidly ochrany soukromí (zásadami zpracování osobních údajů).

Etický kodex a další dokumenty z něj vycházející, nastavují základní vnitřní pravidla fungování holdingu ventio, směřující zejména k předcházení páchání protiprávního jednání společností, jejími zaměstnanci a jejími součástmi, stejně jako k zajištění maximální souladnosti všech aspektů fungování společnosti s platnou právní úpravou, a to při co nejvyšší etické integritě a důvěryhodnosti společnosti.

Rádi bychom vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto zde přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme. Společnost ventio holding a.s. postupuje při zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým právním řádem. 

 
Všechny podstatné informace naleznete v dokumentech dostupných níže. 
 
Základní informace o zpracování osobních údajů a o správci osobních údajů – společnosti ventio holding a.s. (včetně způsobů, jakým správce kontaktovat) naleznete v dokumentu INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 
 
Detailnější informace o svých právech a jejich uplatňování naleznete v dokumentu UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTY ÚDAJŮ. 
 
Informace jsou dále po snazší srozumitelnost poskytovány dle kategorie subjektů údajů, a to: 
 

Z důvodů zajištění automatického zpracování dodavateli vystavených elektronických faktur společnostem holdingu ventio jsme stanovili následující Závazné podmínky pro příjem elektronických faktur.