Inženýrská činnost

 • technické a ekonomické odborné poradenství
 • zajištění vstupních podkladů, zabezpečení průzkumných a geodetických činností
 • vypracování projektové dokumentace ve všech stupních, včetně vyřízení příslušných povolení a rozhodnutí
 • zpracování položkových rozpočtů
 • podklady pro výběr zhotovitele staveb
 • provozní a manipulační řády
 • zpracování žádostí pro poskytnutí dotací, administrace projektů
 • autorský dozor při realizaci stavby
 • technický dozor investora
 • koordinátor BOZP 
 • zajištění kolaudačních rozhodnutí