2/3 2/3 POVOLEN DOWNLOAD
3/3 3/3 POVOLEN DOWNLOAD

Vybudování nové ČOV a kanalizace v Nasavrkách

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Město Nasavrky

V roce 2007 byla vyhotovena dokumentace ke stavebnímu povolení. Následně došlo z finančních důvodů k rozdělení stavby do etap. První etapa splaškové kanalizace v Ochozi a v převážné části Nasavrk byla včetně ČOV již zrealizována.

V rámci projektu byla vybudována mechanicko – biologická ČOV o kapacitě 1 805 EO a kanalizace v délce 5,28 km.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby, skutečné provedení a veškeré inženýrské činnosti. 

 V roce 2013 byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby na druhou etapu výstavby kanalizace, v rámci které je navrženo cca 2,5 km nové splaškové kanalizace. Na tuto etapu byl již vybrán zhotovitel a akce se připravuje k realizaci v roce 2014 až 2015.