Kanalizace a ČOV

  • výpočty a posouzení kanalizačních sítí
  • optimalizace kanalizačních systémů
  • generelní řešení odvodnění urbanizovaných území
  • návrhy kanalizačních stok a stokových sítí
  • kvalitativní posouzení objektů na stokových sítí
  • rekonstrukce kanalizačních sítí
  • čistírny odpadních vod
  • čerpání odpadní vody

Zajímavé projekty

1/1

ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí

Investor: Město Brandýs nad Orlicí, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

V rámci této akce je navrženo podchycení stávající jednotné kanalizace, dostavba kanalizace a přivedení odpadních vod na navrženou ČOV. Více


1/3

Kanalizace a ČOV Banín

Investor: Obec Banín

V rámci této akce bylo navrženo cca 3,24 km potrubí nové splaškové kanalizace a čistírna odpadních vod pro 407 EO. Více


1/5

Odkanalizování obce Bylany

Investor: Obec Bylany

Projekt řešil odkanalizování obce a odvedení veškerých odpadních vod z obce Bylany na stávající čerpací stanici do Markovic, ze které jsou odpadní vody čerpány na ČOV v Chrudimi. Více


1/3

Kanalizace Klešice

Investor: Obec Klešice

Účelem navržené stavby bylo odvedení odpadních vod z obce Klešice na stávající čistírnu odpadních vod v Heřmanově Městci. Více


1/5

Labe - Loučná

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Stavba byla připravována dlouhou dobu a zahrnovala poměrně velké množství akcí, které byly původně připravovány samostatně. Více


1 2
Poslední