Kanalizace a ČOV

  • výpočty a posouzení kanalizačních sítí
  • optimalizace kanalizačních systémů
  • generelní řešení odvodnění urbanizovaných území
  • návrhy kanalizačních stok a stokových sítí
  • kvalitativní posouzení objektů na stokových sítí
  • rekonstrukce kanalizačních sítí
  • čistírny odpadních vod
  • čerpání odpadní vody

Zajímavé projekty

1/4

Kanalizace a ČOV Předhradí

Investor: Obec Předhradí

V rámci této akce bylo navrženo cca 2,8 km potrubí splaškové kanalizace cca 0,6 km kanalizačních výtlaků, 4 čerpací stanice, lokální tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod pro 520 EO. Více


První
1 2