ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Město Brandýs nad Orlicí, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Akce ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí byla připravována pro investora Město Brandýs nad Orlicí. V rámci této akce byla navržena nová ČOV pro 1650 EO. V převážné části Brandýsa nad Orlicí se nachází stávající jednotná kanalizace zaústěná do místních vodotečí. V rámci této akce je navrženo podchycení stávající jednotné kanalizace, dostavba kanalizace a přivedení odpadních vod na navrženou ČOV. Je zde navrženo 5 čerpacích stanic, cca 1,8 km kanalizačních řadů DN 250 až DN 800, lokální tlaková kanalizace a cca 1 km kanalizačních výtlaků. Projektová dokumentace pro územní řízení byla připravována v roce 2010, následně projektová dokumentace ke stavebnímu povolení v roce 2011. V roce 2013 přešla tato akce na investora VAK Jablonné nad Orlicí, pro kterého jsme připravovali projektovou dokumentaci pro provádění stavby. V současné době je vybírán zhotovitel na tuto akci a stavba by měla být v roce 2014 až 2015 realizována.

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, provádění stavby a veškeré inženýrské činnosti.