2/4 2/4 POVOLEN DOWNLOAD
3/4 3/4 POVOLEN DOWNLOAD
4/4 4/4 POVOLEN DOWNLOAD

Kanalizace a ČOV Předhradí

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Předhradí

Stavba byla připravována pro územní řízení od roku 2008. V roce 2009 byla zpracovávána projektová dokumentace pro stavební povolení. Následně došlo k rozdělení stavby na dvě etapy. První etapa zahrnovala výstavbu ČOV, převážnou část splaškové kanalizace, dvě čerpací stanice, dva kanalizační výtlaky a lokální tlakovou kanalizaci. První etapa byla zrealizována v roce 2012 až 2013.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, skutečné provedení a veškeré inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla.