2/3 2/3 POVOLEN DOWNLOAD
3/3 3/3 POVOLEN DOWNLOAD

Kanalizace Hradec Králové – odlehčovací stoka OS1 CI

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Akce Kanalizace Hradec Králové – odlehčovací stoka OS1 CI byla připravována pro investora Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. V rámci této akce byla navržena odlehčovací stoka OS1 CI DN 1200 v délce 43 m, výústní objekt do řeky Labe a přeložka stávajícího vodovodu DN 400 v délce 34 m. Stavba byla v roce 2011 připravována ve stupni pro zadání stavby a pro realizaci stavby. Následně v roce 2012 byla stavba realizována.