2/5 2/5 POVOLEN DOWNLOAD
3/5 3/5 POVOLEN DOWNLOAD
4/5 4/5 POVOLEN DOWNLOAD
5/5 5/5 POVOLEN DOWNLOAD

Pardubice – oprava kanalizace v ul. Kpt. Bartoše

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Kanalizace se nacházela pod rušnou komunikací v hloubce cca 5 m, proto bylo rozhodnuto o provádění této stavby v převážné délce trasy bezvýkopově. Pro provádění byla zvolena technologie protláčení kameninových trub DN 1000. V roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro vybrání zhotovitele. Následně byla stavba v roce 2011 zrealizována. 

Projekt byl financován  výhradně investorem akce. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele a veškeré inženýrské činnosti.