Krajinné inženýrství a protipovodňová ochrana

 • vodohospodářské a technické řešení rybníků a malých vodních nádrží
 • vodohospodářské řešení drobných vodních toků
 • rekonstrukce a odbahňování rybníků a malých vodních nádrží
 • úpravy drobných vodních toků, vodohospodářské stavby a objekty na tocích
 • protipovodňová ochrana
 • úpravy a revitalizace toků včetně niv
 • protierozní opatření
 • voda v intravilánech měst a obcí
 • suché retenční nádrže a poldry
 • mokřady
 • odstavená ramena

Zajímavé projekty

1/9

CHKO Broumovsko – revitalizace rybníků

Investor: Státní pozemkový úřad

V rámci této akce byl připraven projekt na rekonstrukci vodních nádrží v k.ú. Broumov, Křinice, Benešov u Broumova, Velká Ves u Broumova a Hejtmánkovice. Více


První
1 2