2/5 2/5 POVOLEN DOWNLOAD
3/5 3/5 POVOLEN DOWNLOAD
4/5 4/5 POVOLEN DOWNLOAD
5/5 5/5 POVOLEN DOWNLOAD

Bačetínský potok - Val, ČHP:1-02-03-0180, ř.km. 0,000-0,506

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Lesy ČR, s.p.

V rámci této akce byla navržena úprava vodního toku. Jedná se o opravu opevnění koryta v celém příčném profilu z kamenné dlažby, vyčištění koryta a břehů od sedimentů, plevele a náletových dřevin, instalaci ochranného zábradlí v nejužším místě mezi veřejnou asfaltovou silnicí a vodním tokem, opravu kamenné zdi a  schodů umožňujících přístup do koryta toku a výusti.