2/4 2/4 POVOLEN DOWNLOAD
3/4 3/4 POVOLEN DOWNLOAD
4/4 4/4 POVOLEN DOWNLOAD

Čistá, Rudník, opevnění koryta, ř. km 3,90 - 4,56

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Povodí Labe, státní podnik

Vlivem povodní v roce 2013 došlo k poškození koryta toku Čistá v obci Rudník. Jedná se o částečnou destrukci opěrných zdí, poškození břehového opevnění a tvorbu břehových nátrží a výmolů. Cílem projektové dokumentace byla obnova koryta toku Čistá v původních parametrech včetně návrhu nových opěrných zdí a dalších stabilizačních opatření.

Realizací projektu bude obnoven původní profil koryta toku Čistá.

Stavba byla navržena tak, aby byla přirozeně začleněna do stávající krajiny.

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace povolení stavby a provádění stavby a zajistila inženýrskou činnost.