2/6 2/6 POVOLEN DOWNLOAD
3/6 3/6 POVOLEN DOWNLOAD
4/6 4/6 POVOLEN DOWNLOAD
5/6 5/6 POVOLEN DOWNLOAD
6/6 6/6 POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce polní cesty C8, k.ú. Helvíkovice

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Helvíkovice

Projekt řešil rekonstrukci páteřní místní obslužné komunikace, spojující Helvíkovice s jižní částí Žamberka a obcí Dlouhoňovice. Původní trasa komunikace byla doplněna o 4 výhybny, které umožnily zlepšení provozní potřeby této lokality. V rámci rekonstrukce byla provedena recyklace původního podkladu, obnova živičného krytu v celém úseku včetně sanace poruch, oprava objektů odvodnění, úprava svahů silničního tělesa a příkopů. Byla osazena bezpečnostní zařízení a provedeno schválené dopravní značení.

Rozsah stavby:       

  • rekonstrukce polní cesty v délce 1317 m, šířce 4,50 m
  • pročištění 868 m příkopu
  • pročištění 88 m propustků
  • sanace 5 betonových čel
  • nová betonová čela u 3 propustků  

Konstrukce vozovky byla navržena s ohledem na charakter podhorského území, dostupnosti vstupních materiálů, prověřených a odzkoušených technologických postupů s přihlédnutím k TP  Katalog vozovek polních cest a ČSN. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zajistila inženýrskou činnost.