Naše projekty

1/3

ZTK Radnice

Investor: Lesy ČR, s.p.

V rámci úprav byla navržena úprava příčného profilu, opevnění koryta a břehu a 17 dřevěných příčných prahů z odkorněné kulatiny, které budou sloužit k zlepšení stability dna vodní toku. Více


1/3

Skupinový vodovod Holicko

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V rámci této akce je navrženo cca 20,8 km vodovodních řadů a výtlaků DN 100 až DN 300 a 4 čerpací stanice. Více


1 2 3 4
Poslední