Naše projekty

1/9

CHKO Broumovsko – revitalizace rybníků

Investor: Státní pozemkový úřad

V rámci této akce byl připraven projekt na rekonstrukci vodních nádrží v k.ú. Broumov, Křinice, Benešov u Broumova, Velká Ves u Broumova a Hejtmánkovice. Více


1/1

ČOV a kanalizace v Brandýse nad Orlicí

Investor: Město Brandýs nad Orlicí, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

V rámci této akce je navrženo podchycení stávající jednotné kanalizace, dostavba kanalizace a přivedení odpadních vod na navrženou ČOV. Více


1/3

Kanalizace a ČOV Banín

Investor: Obec Banín

V rámci této akce bylo navrženo cca 3,24 km potrubí nové splaškové kanalizace a čistírna odpadních vod pro 407 EO. Více


1/5

Odkanalizování obce Bylany

Investor: Obec Bylany

Projekt řešil odkanalizování obce a odvedení veškerých odpadních vod z obce Bylany na stávající čerpací stanici do Markovic, ze které jsou odpadní vody čerpány na ČOV v Chrudimi. Více


1/3

Kanalizace Klešice

Investor: Obec Klešice

Účelem navržené stavby bylo odvedení odpadních vod z obce Klešice na stávající čistírnu odpadních vod v Heřmanově Městci. Více


První
1 2 3 4
Poslední