Kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Hajnice

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Hajnice

Akce Kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Hajnice byla připravována pro investora Obec Hajnice. V rámci této akce je navrženo cca 6,00 km potrubí nové splaškové kanalizace, čerpací stanice, kanalizační výtlak a čistírna odpadních vod pro 1250 EO. Ke stavebnímu povolení byla stavba připravována na začátku roku 2013, následně byla zpracovávána projektová dokumentace pro provádění stavby. Na začátku roku 2014 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a v současné době je stavba připravována k realizaci.

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby a inženýrskou činnost vedoucí k realizaci díla.