Profil

Společnost Multiaqua s.r.o. byla založena v roce 1991 jako projektové sdružení. V roce 1993 byla transformována na společnost s ručením omezeným a je stoprocentně vlastněna českým kapitálem. Společnost patří řadu let mezi významné vodohospodářsko-inženýrské společnosti v oblasti projekce vodohospodářských staveb.

Od založení firmy je soustavně sledována kvalita poskytovaných služeb. Za více jak dvacet let činnosti společnosti bylo vyprojektováno mnoho dokumentací všech druhů a stupňů. Převážná část projektů byla úspěšně realizována, za dobu existence společnosti tak vznikly stovky staveb.

Významný krok pro společnost nastává v roce 2021, kdy se stává členem silné skupiny ventio.

Hlavními partnery a zákazníky společnosti jsou vodohospodářské provozní organizace, města a obce, orgány státní správy, státní podniky, průmyslové podniky a obchodní řetězce.

Společnost je držitelem Certifikátu jakosti dle ČSN ISO 9001 : 2001.

Většina zaměstnanců společnosti je autorizována ČKAIT.

Cílem společnosti je zajistit zákazníkovi služby v té nejvyšší kvalitě.