Projekční skupina PRODIN

MULTIAQUA s.r.o. je součástí projekční skupiny PRODIN. Kromě vlastní činnosti nabízíme široké portfolio projekčních služeb v oblasti dopravních, pozemních, vodohospodářských a plynárenských staveb prostřednictvím dalších členů skupiny: společností PRODIN a.s., FORGAS a.s., DRAWINGS s.r.o. a GON Hradec Králové a.s. 

PRODIN a.s.

působí na trhu od roku 2002 a orientuje se na projektování staveb kolejových, drážního zabezpečovacího zařízení, dále staveb silničních i pozemních. Realizuje projektové dokumentace ve stupni studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení.

FORGAS a.s.

byla založena v roce 2013. Základem jejího profesního a personálního obsazení jsou vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří dlouhá léta pracovali v projekčním oddělení firmy Plynostav-regulace plynu a.s. Pardubice. Hlavním předmětem činnosti firmy jsou kompletní služby v projektování a inženýringu staveb v oblasti energetiky a plynárenství. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří především firmy zabývající se těžbou, distribucí a skladováním zemního plynu.

DRAWINGS s.r.o.

je od roku 2016 novým členem projekční skupiny PRODIN. Vznikla jako následnická společnost ostravské firmy TDprojekt, a jako taková realizuje zejména projekty opravných prací a související geodetické činnosti v obvodu oblastních ředitelství SŽDC v Ostravě a Olomouci.

GON Hradec Králové a.s.

Firma Gon a. s. poskytuje geodetické služby už 20 let. Základem jejího podnikání je poskytování geodetických služeb na špičkové úrovni. Firma nabízí práce v oboru inženýrské geodézie, jako jsou mapové podklady, vytyčování staveb zaměření skutečného provedení a další související práce. V oboru katastru nemovitostí provádí vytyčování hranic pozemků, geometrické plány a geodetické práce pro pozemkové úpravy.