Kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace a ČOV Krouna

POPIS:

V rámci projektu byla kromě komletního odkanalizování obce Krouna zbudována i ČOV pro připojení 1250 EO. Splašková kanalizace byla navržena v celkové délce cca 9 km. Z této délky bylo do realizace v 1. etapě vybráno cca 6,2 km kanalizace. Celkové investiční náklady stavby byly vyčísleny na 112,6 mil. Kč.

NAŠE ČINNOST:

Zajišťovali jsme projektové dokumentace Kanalizace a ČOV Krouna od roku 2015 od stupně k územnímu řízení po stupeň pro provádění stavby. Následně jsme zpracovávali projekt splaškových kanalizačních přípojek.