Kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace a ČOV Budislav

POPIS:

V rámci této akce byla navržena nová tlaková splašková kanalizace zakončená ČOV s kapacitou 600 EO. Při realizaci stavby bylo celkem vybudováno 6,1 km tlakové kanalizace, ČOV pro 600 EO a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.