Kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace a ČOV Kočí

POPIS:

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace zakončená ČOV s kapacitou 1000 EO. Při realizaci stavby bylo vybudováno 5 km gravitační kanalizace, ČOV pro 1000 EO a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci v délce cca 5 km.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.