Kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace Čánka

POPIS:

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace s napojením na stávajíci ČOV v Opočně. Při realizaci stavby bylo vybudováno 1,9 km gravitační kanalizace, 1,1 km kanalizačního výtlaku, čerpací stanice odpadních vod a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.