Kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace v obci Kostelec u Heřmanova Městce

POPIS:

V rámci této akce byla navržena nová gravitační a tlaková splašková kanalizace s napojením na stávajíci kanalizaci v Heřmanově Městci. Při realizaci stavby bylo celkem vybudováno 4,1 km gravitační kanalizace, 1,7 km tlakové kanalizace, 0,9 km kanalizačního výtlaku, 2 čerpací stanice odpadních vod a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

NAŠE ČINNOST:

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.