Výrobní program

Poskytujeme komplexní poradenské, projektové a inženýrské služby ve všech oborech vodního hospodářství:

  • technické i ekonomické poradenství
  • vypracování projektové dokumentace ve všech stupních
  • zajištění potřebných dokladů a projednání pro územní rozhodnutí a stavební povolení
  • podklady pro výběr zhotovitelů staveb
  • zpracování žádostí pro poskytnutí dotací
  • autorský dozor při realizaci stavby