Zásobování vodou

  • výpočty a posouzení vodovodních sítí
  • optimalizace dopravy vody
  • generelní řešení vodovodů obcí, měst a regionů
  • návrhy a rekonstrukce vodovodních sítí
  • vodovodní přivaděče
  • vodojemy

Zajímavé projekty

1/3

Skupinový vodovod Holicko

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V rámci této akce je navrženo cca 20,8 km vodovodních řadů a výtlaků DN 100 až DN 300 a 4 čerpací stanice. Více


1/3

ČS Kladruby – změna systému čerpání

Investor: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

V rámci této akce byly navrženy stavební úpravy stávající čerpací stanice Kladruby, opravy akumulační nádrže, výměna propojovacího potrubí a kompletní výměna strojního zařízení a armatur ve stávající čerpací stanici. Více


1/1

I/37 – Pardubice Trojice

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jednalo se o řešení odvodnění navržené komunikace (cca 1,2 km kanalizačních řadů a přípojek odvodnění), úpravu stávající kanalizace a přeložky stávajících vodovodů DN 100 až DN 600 v délce cca 600 m. Více


1/4

Vodovod Vrbice

Investor: Obec Vrbice

V rámci této akce bylo navrženo cca 4,2 km vodovodních řadů. Více