2/3 2/3 POVOLEN DOWNLOAD
3/3 3/3 POVOLEN DOWNLOAD

ČS Kladruby – změna systému čerpání

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Akce ČS Kladruby – změna systému čerpání byla připravována pro investora Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. V rámci této akce byly navrženy stavební úpravy stávající čerpací stanice Kladruby, opravy akumulační nádrže, výměna propojovacího potrubí a kompletní výměna strojního zařízení a armatur ve stávající čerpací stanici. Projektová dokumentace byla připravována v roce 2012, k realizaci díla došlo v roce 2013.    

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a inženýrské činnosti.