2/4 2/4 POVOLEN DOWNLOAD
3/4 3/4 POVOLEN DOWNLOAD
4/4 4/4 POVOLEN DOWNLOAD

Vodovod Vrbice

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Vrbice

Akce Vodovod Vrbice byla připravována pro investora Obec Vrbice (Královéhradecký kraj). V rámci této akce bylo navrženo cca 4,2 km vodovodních řadů. V roce 2010 byla připravována projektová dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení. Následně navazovala dokumentace vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem.  V roce 2013 byla stavba realizována. Vodovod pro obec Vrbice je napojen na vodovod z Milíčevsi. Stavba zajistila napojení jednotlivých obyvatel Vrbice na veřejný vodovodní řad. Zajímavostí bylo, že propojovací potrubí mezi Milíčevsí a Vrbicemi bylo prováděno pluhováním (viz přiložené fotografie). 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 

Společnost Multiaqua zajistila zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, skutečné provedení a veškeré inženýrské činnosti vedoucí k realizaci díla.