Pardubice, nám. Čs. legií – bezvýkopová oprava kanalizace

Pro vodovody a kanalizace Pardubice a.s. naše společnost připravuje projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby na bezvýkopovou opravu kanalizace na náměstí Čs. legií. Zahrnuje celkem 135,9 m sanace potrubí stávající jednotné kanalizace, která má betonový vejčitý profil DN 600/900. Výstelka bude provedena vtahováním inverzního rukávce vytvrzovaného horkou vodou. Provedením výstelky dojde k zajištění jednak těsnosti potrubí a také k jeho statickému zajištění.