Technická infrastruktura pro bytovou a občanskou výstavbu

Poskytujeme komplexní služby v oblasti řešení základní technické a dopravní infrastruktury pro novou bytovou výstavbu. Zajistíme konzultační a projektovou činnost od koncepčních záměrů po detailní projektovou dokumentaci. Zpracujeme všechny stupně projektové dokumentace, zajistíme inženýrskou činnost, autorský dozor a stavební dozor.