Kanalizace a ČOV

Poskytujeme komplexní služby v oblasti čištění odpadních vod, odkanalizování a hospodaření s dešťovými vodami. Zajistíme konzultační a projektovou činnost od koncepčních záměrů po detailní projektovou dokumentaci. Zpracujeme generely kanalizace a odvodnění, studie proveditelnosti, všechny stupně projektové dokumentace, zajistíme inženýrskou činnost, autorský dozor, stavební dozor, provozní a manipulační řády.