Vodárenství

Poskytujeme komplexní služby v oblasti výroby pitné vody a zásobování vodou. Zajistíme konzultační a projektovou činnost od koncepčních záměrů po detailní projektovou dokumentaci. Zpracujeme generely zásobení vodou, studie proveditelnosti, všechny stupně projektové dokumentace, zajistíme inženýrskou činnost, autorský dozor, stavební dozor, provozní a manipulační řády.