Pardubice, ul. Havlíčkova – bezvýkopová oprava kanalizace

Pro Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. naše společnost připravuje projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby na bezvýkopovou opravu kanalizace v ul. Havlíčkova v Pardubicích. Zahrnuje celkem 165 m sanace potrubí stávající jednotné kanalizace. První úsek je z potrubí DN 600/900 dl. 130,5 m. Dále pak navazuje profil DN 500 dl. 23,5 m. Poslední úsek je z potrubí DN 300 dl. 11 m. Bude se jednat o textilní výstelku se sytícím pojivem, která bude do potrubí vkládána inverzním způsobem. Po vložení dojde k naplnění výstelky vodou a tím k přilnutí výstelky ke stěně potrubí. Zahřátím vody uvnitř výstelky dojde k vytvrzení původně pružného rukávce na pevnou výstelku. Provedením výstelky dojde k zajištění jednak těsnosti potrubí ale také k jeho statickému zajištění.