Práce na projektu pro společné povolení stavby „Splašková kanalizace Dubová“

V současné době naše společnost dokončuje práce na projektové dokumentaci pro společné povolení stavby „Splašková kanalizace Dubová“.

Jedná se o odkanalizování místní části Dubová, která jsou součástí obce Miřetice. V této místní části žije cca 70 obyvatel.

Celkem je zde navrženo cca 850 m gravitační splaškové kanalizace, 610 m kanalizačního výtlaku, 90 m tlakové kanalizace a 1 čerpací stanice odpadních vod.

Splaškové vody budou odváděny do kanalizační sítě obce Miřetice a následně čištěny v ČOV Miřetice.