REFERENCE

KANALIZACE A ČOV

Splašková kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec

Projekt s cílem odkanalizování obce Vrbatův Kostec, čímž došlo ke zlepšení jakosti vod ve vodoteči Žejbro. Stavba spočívala ve vybudování oddílné splaškové kanalizace a ČOV v obci Vrbatův Kostelec. V rámci této akce je navržena ČOV pro 350 EO a cca 3,3 km splaškové kanalizace. Převážná část splaškové kanalizace je zde navržena gravitační, v místě nepříznivé konfigurace terénu je navržena lokální tlaková kanalizace.

Naším úkolem bylo kompletní zajištění projektové dokumentace od stupně DÚŘ po DSPS.

Splašková kanalizace Dachov

V rámci této akce byla navržena nová gravitační a tlaková splašková kanalizace s napojením na stávajíci kanalizaci v Miřeticích. Při realizaci stavby bylo celkem vybudováno 1,6 km gravitační kanalizace, 0,3 km tlakové kanalizace, 0,4 km kanalizačního výtlaku, 1 čerpací stanice odpadních vod a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Tlaková kanalizace Vinice

V rámci této akce byla navržena nová tlaková splašková kanalizace s napojení na stávající ČOV v Městci Králové. Celkem bylo k realizaci navrženo 4,8  km tlakové kanalizace a 68 kusů domovních čerpacích stanic.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Splašková kanalizace Skutíčko

V rámci této akce byla navržena nová gravitační a tlaková splašková kanalizace s napojením na stávajíci ČOV ve Skutči. Při realizaci stavby bylo celkem vybudováno 1,3 km gravitační kanalizace, 0,3 km tlakové kanalizace, 1,5 km kanalizačního výtlaku, 2 čerpací stanice odpadních vod a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Splašková kanalizace Smrkový Týnec, Rabštejn

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace s napojením na stávajíci ČOV v Rabštejnské Lhotě. Při realizaci stavby bylo celkem vybudováno 3,1 km gravitační kanalizace, 0,7 km kanalizačního výtlaku, 1 čerpací stanice odpadních vod a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Splašková kanalizace a ČOV Lučice

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace zakončená ČOV s kapacitou 800 EO. Celkem bylo k realizaci navrženo 5,3  km gravitační kanalizace, 2 čerpací stanice odpadních vod, kanalizační výtlak v délce 0,5 km  a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Splašková kanalizace a ČOV Lukavice

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace zakončená ČOV s kapacitou 1100 EO. Celkem bylo k realizaci navrženo 7,4  km gravitační kanalizace, 4 čerpací stanice odpadních vod, kanalizační výtlak v délce 0,5 km  a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Splašková kanalizace a ČOV Tuněchody

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace zakončená ČOV s kapacitou 1000 EO. Celkem bylo k realizaci navrženo 4,1  km gravitační kanalizace, 4 čerpací stanice odpadních vod, kanalizační výtlak v délce 1,3 km a ČOV s kapacitou 1000 EO.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace stupňů DÚŘ a DSP a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Splašková kanalizace a ČOV Úhřetice

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace zakončená ČOV s kapacitou 1600 EO. Celkem bylo k realizaci navrženo 3,5 km gravitační kanalizace, 6 čerpacích stanic odpadních vod, kanalizační výtlak v délce 0,9 km a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Splašková kanalizace a ČOV Stojice

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace zakončená ČOV s kapacitou 350 EO. Celkem bylo k realizaci navrženo 3,2  km gravitační kanalizace, čerpací stanice odpadních vod a kanalizační výtlak v délce 0,4 km.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Splašková kanalizace a ČOV Třebovice

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace zakončená ČOV s kapacitou 1000 EO. Celkem bylo k realizaci navrženo 8,4  km gravitační kanalizace, 11 čerpacích stanic odpadních vod, kanalizační výtlaky v délce 1,4 km.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace stupňů DÚŘ a DSP a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Splašková kanalizace a ČOV Libuň

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace zakončená ČOV s kapacitou 2000 EO. Celkem bylo k realizaci navrženo 3,4  km gravitační kanalizace, 2 čerpací stanice odpadních vod, kanalizační výtlak v délce 0,4 km  a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Splašková kanalizace a ČOV Dřeveš

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace zakončená ČOV s kapacitou 200 EO. Celkem bylo k realizaci navrženo 1,5  km gravitační kanalizace, ČOV pro 200 EO a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci.

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů a zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele.

Splašková kanalizace a ČOV Krouna

V rámci této akce byla navržena nová gravitační splašková kanalizace zakončená ČOV s kapacitou 1250 EO. Celkem bylo k realizaci navrženo 9 km gravitační kanalizace, ČOV pro 1250 EO a kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti v obci. 

Naším úkolem bylo kompletní zpracování projektové dokumentace všech stupňů, zajištění veškeré inženýrské činnosti pro objednatele a výkon autorského dozoru při realizaci stavby.